O czym warto pamiętać przy montażu ogrodzenia panelowego na pochyłym terenie?

Wykonanie ogrodzenia posesji to najlepszy sposób na zabezpieczenie terenu przed nieproszonymi gośćmi, ale także na jej dodatkowe ozdobienie. Szczególnie popularnym rozwiązaniem jest wykorzystanie ogrodzenia panelowego. Składa się ono z podmurówki umieszczanej w niewielkim wykopie, a także słupków, do których mocowane są poszczególne przęsła. Wielką zaletą ogrodzeń tego rodzaju jest to, że można je stawiać także w bardziej pochyłym terenie. Zobaczmy, jakie są sposoby na jego montaż w takich warunkach.

Ogrodzenie panelowe przy niewielkich nierównościach

Wykonanie ogrodzenia panelowego jest możliwe w różnych sytuacjach, także wtedy, gdy znajdzie się ono na pochyłości. Jeśli odstępstwo jest kilkustopniowe, można pokusić się o niwelację terenu pod ogrodzenie. Gdyby było to niemożliwe, opcją będzie ustawienie płotu ze spadkiem. W takim przypadku słupki są wznoszone w sposób tradycyjny, jednak podmurówkę układa się tak, by była równoległa do podłoża. Metoda ten wymaga wykonania specjalnie przekoszonych paneli oraz sprawdzi się tylko tam, gdzie pochyłość nie jest zbyt duża, a jej kąt nachylenia nie ulega dużym zmianom.

Ogrodzenie panelowe przy dużej różnicy poziomów

Jeśli wysokości na całej długości ogrodzenia różnią się od siebie w większym zakresie, rozwiązaniem będzie budowa w systemie schodkowym. Polega on na tym, że całość podmurówki jest wypoziomowana, jednak ze względu na spadek jej wysokość w najwyższym i najniższym punkcie będzie się od siebie znacząco różniła. Wiąże się to z wykonaniem słupków z inaczej rozmieszczonymi po obu stronach punktami montażowymi. Gotowy plot schodkowy może prezentować się atrakcyjnie, trzeba jednak pamiętać o wykonaniu odpowiednio głębokich fundamentów i sprawdzeniu stabilności terenu. W wielu przypadkach niezbędne będzie wykonanie drenażu, tak żeby spływająca po zboczu woda nie podmywała podmurówki. Jedynym problemem może być w takiej sytuacji umieszczenie w ogrodzeniu bramy o większej szerokości – będzie się to zwykle wiązało z koniecznością zniwelowania przeznaczonego na wjazd odcinka.